Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_28022022