D-4228-1921-2024-Ra_stavebné povolenie zmena stavby pred dokončením_SO 01 Komunikácie a spevnené plochy_lokalita RZ19-III