Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predmetu zakázky – Dostavba strechy základnej školy – podkrovné priestory.

Vyzva_dostavba_ZS_1
Zadanie VV – DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY – rozpočet + VV
Zadanie VV – elektro
Zadanie VV_dostavba_zdravotechnika_vykurovanie