Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predmetu zakázky – Dostavba strechy základnej školy – podkrovné priestory.

Vyzva_dostavba_ZS_1
Zadanie VV – DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY – rozpočet + VV
Zadanie VV – elektro
Zadanie VV_dostavba_zdravotechnika_vykurovanie
202009_ZTI_ZS Miloslavov_obálky
202009_ZTI_ZS Miloslavov_podorys1NP
202009_ZTI_ZS Miloslavov_podorys-2NP-NÁVRH
202009_ZTI_ZS Miloslavov_schéma

 

Doplnenie výzvy a predĺženie termínu predkladania ponúk.

Doplnená kompletná projektová dokumentácia je verejne dostupná k stiahnutiu z linku:

https://uloz.to/file/6NVxU4EA52tT/komplet-pd-zs-miloslavov-po-doplneni-zip

a zadanie(výkaz výmer) z linku:

https://uloz.to/file/Me4hyfe72OM2/zadanie-vykaz-vymer-zs-miloslavov-zip

Zároveň Vám oznamujeme že predlžujeme lehotu na predkladanie ponúk na 30.9.2020 do 16.00h.

Informácia z vyhodnotenia ponuky
Informacia z vyhodnotenia ponuk dostavba ZŠ