Vážení spoluobčania,

dňom 23.04.2020 bolo oficiálne ukončené administratívne pomenovanie ulíc a označenie domov orientačnými číslami v celej obci. Taktiež zápisy zmien v registroch sú ukončené.

Pokiaľ sa uvoľnia karanténne opatrenia a okresné riaditeľstvá sprístupnia stránkové hodiny, budete môcť žiadať o vydanie dokladov. Sledujte stránku ministerstva vnútra.

V najbližších dňoch nájdete vo svojich poštových schránkach obálku z obecného úradu, v ktorej nájdete potvrdenia o trvalom pobyte osôb, ktoré majú občianske preukazy. Toto potvrdenie predložíte na OR PZ pri vybavovaní občianskeho preukazu bez poplatku. V prípade, že budete žiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na pracovisku OR PZ Senec, Hurbanova 21, toto potvrdenie nie je potrebné.

O distribúcii tabuliek orientačných čísiel budeme informovať.