Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Okrsok_1_zaradené_ulice

Okrsok_2_zaradené_ulice

Okrsok_3_zaradené_ulice

Okrsok_4_zaradené_ulice