Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., oznamuje, že z dôvodu technickej poruchy na svojich zariadeniach nebol zabezpečený dňa 2. 1. 2024 vývoz zmesového komunálneho odpadu v niektorých častiach obce Miloslavov. Vývoz bude pokračovať aj dnes 3.1.2024.  Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie.