Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. ešte v tomto roku začne s budovaním ovocného sadu jabloní na nasledujúcich parcelách:

  1. v katastrálnom území Miloslavov, obec Miloslavov: „E” 1099/1, 1099/2
  2. v katastrálnom území Nová Lipnica, obec Dunajská Lužná: “E” 452/3 , 452/4

Okolie týchto pozemkov patrí medzi časté pešie rekreačné trasy občanov Miloslavova. Na priloženej mapke nájdete umiestnenie budúceho sadu.

Žltou farbou sú vyznačené najčastejšie trasy, ktorými občania obchádzajú sad Danubius Fruct. V dôsledku prác je možné, že niektoré poľné cesty budú dočasne ťažšie prechodné v dôsledku ich využitia mechanizmami.

Po geodetickom vytýčení sa preukázalo, že časť remízky na západnej strane budúceho sadu, ktorou vedie poľná cesta, je majetkom spoločnosti Danubius Fruct. V najbližších dňoch a týždňoch tam budú prebiehať limitačné práce. Spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. zabezpečila projekt náhradnej výsadby, preto zeleň pre obyvateľov nebude zmenšená, práve naopak, spoločenská hodnota nových drevín bude mnohonásobne vyššia.

Pri budovaní nového sadu bude v lokalite zvýšený pohyb mechanizmov. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

V prípade otázok prosím kontaktujte spoločnosť  Danubius Fruct s.r.o.