Dovoľujeme si vás informovať, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. eviduje výpadok elektrického prúdu na automatickej tlakovej stanici, kvôli čomu došlo k prerušeniu dodávky vody v oboch častiach obce Miloslavov.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. pracuje na odstránení poruchy.

Ďakujeme za pochopenie.