Obec Miloslavov prijme odborného referenta stavebného úradu s nástupom ihneď