Zápisnica z volebného okrsku č 1 – voľby NRSR 2023

Zápisnica z volebného okrsku č. 2 – voľby NRSR 2023

Zápisnica z volebného okrsku č. 3 – voľby NRSR 2023