ZOR_podmienky obchodnej verejnej súťaže_13.10.2023