Správa z kontroly o nakladaní nehnuteľného majetku za rok 2023_20240205