SÚ-05427-09359-2022-Gr Ľudmila Strašková Povolenie zmeny stavby pred dokončením