SU-4383-5944-2020-SL_Oznamenie_VV_o_zacati_zluceneho_uzemneh_a_stavebneho_konania_IDS_SERVIS_480-742