Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 – Kriteria
Príloha č. 2 – výkaz výmer
Príloha č. 3 – Zmluva o dielo

Zápisnica z vyhodnotenia punúk

Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk_final