VZN_03_2019_o_verejnom_poriadku_a_cistote_v_obci_Miloslavov