Dodatok_c_1_k_Darovacej_zmluve_Ida_Frtalova_a_Judita_Frtalova