Školstvo

Školstvo

Školské zariadenia v obci Miloslavov

Základná škola

Jubilejná Základná škola Miloslavov
Miloslavov 81, 900 42 Miloslavov
Riaditeľka: PaedDr. Alena Jančeková
Kontakt: 02/ 45 987 042
Mobil: 0907- 711 846
Email:
alena.jancekova@miloslavov.sk
zakladna.skola@miloslavov.sk    

Viac informácií nájdete na : www.zsmiloslavov.sk

Materská škola

Materská škola
Miloslavov 87, 90042 Miloslavov
Riaditeľka: Bc. Jasmina Nasariková
Kontakt: 02/ 45 987 225 (materská škola časť Alžbetin Dvor)
Mobil: 0907 711 844
Kontakt: 02/ 45 528 002 (materská škola časť Miloslavov)
Mobil: 0907 711 845
Email: msmiloslavov@gmail.com

Viac informácií nájdete na : www.ms-miloslavov.webnode.sk

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Dana Adamková
telefón: 0907 711 831 - odhlasovanie a prihlasovanie detí zo stravy
mail: sj@miloslavov.sk

Vedúca školskej jedálne spolu s obecným úradom oznamujú stravníkom, že platby za stravné je potrebné realizovať vždy do 15. dňa v mesiaci.

Ak niekto nezaplatí do určeného dátumu, nebude sa mu to rátať v ten mesiac ako zaplatené a nasledujúci mesiac bude platiť celý mesiac plus nedoplatok. Ak rodič nezaplatí dva mesiace za stravu, dieťa sa vyradí zo stravovania. Preplatky a nedoplatky sa započítavajú každý nasledujúci mesiac.

Kultúra a voľný čas

Kultúrne a voľnočasové zariadenia na území obce

  • Kultúrny dom Alžbetin Dvor
  • Kultúrny dom Miloslava
  • Komunitné centrum
  • Knižnica

Kultúrny dom Alžbetin Dvor

PILATES
Cvičenie Pilatesu s pani Patarákovou je každý utorok a štvrtok od 19:00-20:00. Pilatesova metóda je zameraná na rovnomerné vyváženie povrchových a hlbokých svalov ľudského tela, udržanie telesnej kondície, zlepšenie pohybového aparátu, zdokonalenie správneho postoja i pohybovej koordinácie, odstránenie nerovnováhy medzi preťaženými a ochabnutými svalovými skupinami.Informácie a kontakt: 0908766230

TANEČNÁ ŠKOLA KLIMO DANCESTUDIO   
Klimo dance Studio Vám ponúka tanečné kurzy. Kurzy budú fungovať každý pondelok od 16:00-20:00. Informácie a kontakt: 0944 204 006, duris@klimodancestudio.com alebo http://www.klimodancestudio.sk

DIVADELNÝ KRÚŽOK
Divadelný krúžok je zameraný na výučbu hrou. Pomocou dramatických cvičení, hereckých etúd, tvorením a počúvaním rozprávok tvoríme vlastné divadelné predstavenia. Deti sa učia kolektívnej práci, prejavu svojej vlastnej osobnosti, obohatia a rozvinú svoju fantáziu a v neposlednom rade sa zabavia s rovesníkmi.

Krúžok prebieha každý štvrtok v časoch:
16:00-17:00 – mladšia skupinka
17:00-18:00 – staršia skupinka

Výhodou pre mladšie deti je možnosť vyzdvihnutia detí zo školy priamo na krúžok.
Cena za krúžok je 30 eur na 3 mesiace, t.j. 12 lekcií.
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte p.Máriu Rogoňovú na čísle 0902 421 156.

Tešíme sa nových talentovaných kamarátov.

Kultúrny dvor Miloslava

TANEČNÉ KURZY REFLECTANGULO 361
Pondelok a štvrtok od 17:45 do 18:45 hod. prebiehajú v Kultúrnom dome tanečné kurzy HIP - HOP, FUNKY HOUSE, LOCKIN POPPIN, BREAK DANCE.

HODINY JOGY PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH
Cvičenia jogy sa konajú v utorok od  18:30 do 20:00 hod. Kurzy organizuje Škola jogy  AD-JOGA. Detaily a informácie o prebiehajúcich kurzoch nájdete na www.ad-joga.sk.  Môžete sa informovať aj prostredníctvom  emailu: info@ad-joga.sk. 

AIKIDO 
Streda od 17:30 do 19:00. Kurzy Aikido organizuje Martina Opatová.

JOGA
Cvičenie jogy s p.Záborskou je každú stredu od 19:15 - 20:30. Joga je skvelé cvičenie, komplexné, vycibrené tisícročnou tradíciou, kladieme dôraz na jej praktické využitie a na uspokojovanie potreby ľudí dobre vyzerať, cítiť sa skvele, mať zdravé telo a sviežu myseľ, odstrániť bolesti a stres.

Komunitné centrum

Knižnica

Otvorené:    utorok 15:30 - 17:30

                 štvrtok 15:30 - 17:30

D.E.P.O.

Dôvera Empatia Priateľstvo Ochrana

Klubcentrum  pre dorast a mládež - pripravuje Bratská jednota baptistov - Cirkevný zbor Miloslavov v spolupráci s Občiaskym združením NEOS.

Otvorené:     utorok 17:00 - 21:00

                   štvrtok 17:00 - 21:00

Rodinné centrum Alžbetka

OZ založené a riadené mamičkami na materskej a rodičovskej dovolenke, zamerané na detičky vo veku od 0 do 10 rokov, funguje v priestoroch Komunitného centra na 1. poschodí.
Pravidelné aktivity vrátane herne, či kalendár akcií, nájdete na webovej stránke:
http://www.rcalzbetka.webnode.sk

Hudobné a výtvarné kurzy

Každý štvrtok a piatok sa v priestoroch hudobných kurzov vyučujú:
hra na gitare
hra na flaute
hudobná teória hrou.

Do budúcnosti by sme chceli zaobstarať aj klavír a rozšíriť ponuku hudobných kurzov aj o nové hudobné nástroje.

Akékoľvek informácie o kurzoch vám poskytne:
Mária Rogoňová – 0902 421 156

V týchto priestoroch prebieha i výtvarný krúžok pre deti od 4 rokov.
Výtvarný krúžok je zameraný na rôzne techniky maľovania, tvorenia a zručnosti.  Deti si vyskúšajú zaujímavé výtvarné techniky nielen prakticky, hodiny sú obohatené aj o nové vedomosti v oblasti výtvarného umenia.Výtvarný krúžok prebieha každý utorok o 17:30 v Komunitnom centre.
V prípade akýchkoľvek informácií prosím kontaktuje lektorku:
Michaela Kučerková, 0910 408 750

Knižnica

Knižnica sa nachádza v budove Komunitného centra na Čerešňovej ulici.

Knihy si môžete zapožičať:
Utorok: 15:30 - 17:30
Štvrtok: 15:30 - 17:30

Zodpovedná osoba: Ing. Jarmila Havránková

Dňa 26.09.2013 uznesením OZ obce Miloslavov č. 122/2013 bol schválený "Cenník v "Knižničnom a výpožičnom poriadku" knižnice v Komunitnom centre s účinnosťou od 01.10.2013.

Zdravotníctvo

Ambulancie

MUDr.Peter Lipovský

Praktický lekár pre dospelých
Adresa: Miloslavov časť Alžbetin Dvor 181

Tel.: 02/45 987 036, 0948 393 342

e-mail: peter.lipovsky.md@gmail.com

Ordinačné hodiny:
Pondelok:         6:00 - 12:30
Utorok:           12:30 - 18:30
Streda:             6:00 - 12:30
Štvrtok:           12:30 - 18:30
Piatok:             6:00 - 12:30
http://www.medilip.sk/

MUDr.Martin Franiak
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast
Adresa: Hlavná 209, Rovinka

Tel.: 02/45 985 619

Ordinačné hodiny:
Pondelok:     13:00 - 16:00
Utorok:         12:30 - 15:00
Streda:           7:00 - 9:30  poradňa 10:00 - 11:00
Štvrtok:         neordinuje
Piatok:         13:00 - 15:30

Odbery biol.materiálu na objednávku v stredu od 7:00 - 8:00
http://www.framed.sk/

Sociálne služby

Sociálne služby v obci

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja od roku 2009 realizuje sociálny program Centrum pre rodiny v kríze, ktorého zámerom je pomáhať rodinám, ktoré sa ocitli v náročných životných a krízových situáciách. Vzhľadom na potrebu pomoci pokračuje v realizácii uvedeného sociálneho programu aj v roku 2016. Centrum pre rodiny v kríze bude v roku 2016 zamerané na pomoc týmto cieľovým skupinám:

Rodina, v ktorej rodič/dieťa je vo/po výkone trestu
Rodina s deťmi pred rozvodom, počas rozvodu a po rozvode, párové poradenstvo
Rodina s deťmi s poruchami správania a s poruchami ADHD a ADD (poruchy pozornosti sprevádzané hyperaktivitou a poruchy vnímania.

Odbornú prácu s cieľovými skupinami zabezpečia tri neštátne subjekty:
o.z. Detský fond Slovenskej republiky, kontakt Mgr. Michal Hacaj, 0903255288, michalhacaj@gmail.com
o.z. Pomoc ohrozeným deťom , kontakt Mgr. Adriana Havašová, 0905 463425, havasova@centrumnadej.sk
o.z. Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, kontak PhDr. Katarína Kohútiková, 0918581844, katarina.kohutikova@assp.sk, aj lenka.klesken@assp.sk

Koordinačnú činnosť bude v plnomrozsahu vykonávať oddelenie sociálnej pomoci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, kontakt 02/48264931, 0911523026 alebo email adresa: centrumprerodiny@region-bsk.sk

Zberný dvor a nakladanie s odpadmi

  • Zberný dvor
  • Nakladanie s odpadom (TKO)

Otváracie hodiny počas letného obdobia:

Streda 13:00 hod. - 17:00 hod.
Sobota 10:00 hod. - 11:30 hod. a 13:00 hod. - 15:00 hod.
Žiadame o dôsledné dodržiavanie otváracích hodín.
V prípade nepriaznivého počasia bude zberný dvor  zatvorený.

V zimnom období je služba poskytovaná na základe telefonického dohovoru. 
Je potrebné zavolať a dohodnúť si čas vývozu, množstvo odpadu a čas úhrady poplatku.

Kontakt: Pracovné dni v čase 07.00 - 16.00 Martin Sitiar 0903 256 164

Zimné obdobie:  december 2017 -  marec 2018
Letné obdobie:  apríl 2018 - november 2018
Oznamujeme občanom, že od 4.12.2017 sa Zberný Dvor  oficiálne zatvára. Zberný dvor bude funkčný od 4. 4. 2018 vo vyššie uvedených otváracích hodinách. 
Zároveň žiadame občanov aby neukladali odpad pred bránou zberného dvora. 

Nakladanie s odpadom (TKO)

Tuhý komunálny odpad (ďalej TKO)

Postup na prihlásenie k zberu odpadov:
1. potreba vypísať prihlášku na KO
2. z domácnosti sa vyberajú 3 zložky odpadov - TKO, papier a plast
3. TKO - na výber sú dve veľkostné nádoby nádoby  - 120l alebo 240l nádoba
4. papier sa dáva do 240l nádoby
5. plasty sa dávajú do vriec
6. všetko dostanete pri prinesení vyplnenej prihlášky
7. na mieste uhrádzate za vývoz len komunálneho odpadu - suma sa vypočítava v závislosti od počtov vývozov, ktoré zostávajú od prihlásenia do konca daného roka, za nádoby a vrecia neplatíte

Prihlaska_na_vyvoz_odpadu
Ziadost_o_znizenie_odpustenie_poplatku_za_komunalny_odpad

Poplatok za TKO je potrebné uhradiť bez vyzvania do 31. marca  priamo do pokladne na obecnom úrade alebo prevodom na účet č.: 2845514758/0200 IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758 , VS - číslo domu a do poznámky pre prijímateľa - TKO a meno.

Cena kontajnera je stanovená na rok 2018 nasledovne :

110 litrov - 60,06 EUR/rok
120 litrov - 65,52 EUR/rok
240 litrov - 131,04 EUR/rok

1100 litrov - 600,60 EUR/rok

Po zaplatení poplatku za TKO dostanete nálepku na daný rok, vrecia na zber plastov a nový rozpis na separovaný zber.
Po obržaní platby prevodom Vám bude doručená nálepka, vrecia na zber plastov a rozpis na separovaný zber najneskôr do dvoch týždňov proti podpisu, toto neplatí pre tých občanov, ktorí ešte nemajú súpisné číslo stavby.

V prípade nejasností prosím kontaktujte pracovníčku úradu na tel.čísle: 0907 711 830.
Neoznačené nádoby nálepkou nebudú vyvezené.
Terminy_separovaneho_zberu_2018

Cintorín

Cintorín