Cirkvi

Cirkvi

  • Bratská jednota baptistov
  • Evanjelická cirkev
  • Rímskokatolícka cirkev

Bratská jednota baptistov

Adresa:  
Bratská jednota baptistov
Cirkevný zbor Miloslavov
Miloslavov 246
90042 Miloslavov

Kazateľ: Mgr.Miroslav Tóth
Predseda staršovstva zboru: Robert Pokorný
Stránka: www.miloslavov.baptist.sk
Email: miloslavov@baptist.sk (otvorí sa v novom okne)
Modlitebňa v Miloslavove (miestna časť Miloslavov)

Poriadok bohoslužieb:
v nedeľu o 9:45 hod.
biblická hodina v stredu o 19:00 hod

Evanjelická cirkev

Zborová farárka: Mgr. Elena Ružeková
Zborová dozorkyňa: Zuzana Jurištová

Adresa: Ev.a.v.farský úrad Košariská 190/48 900 42 Dunajská Lužná
Kontakty: www.ecav.sk tel: 02/45980130
Email: dun.luzna@ecav.sk
Evanjelický kostol v Dunajskej Lužnej
Služby Božie: v nedeľu o 10:00 hod. a o 17:30 hod

Rímskokatolícka cirkev

Farnosť spravuje rehoľa dominikánov,
Správca farnosti: Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP
Kancelária farnosti: Jánošíkovská 754/34 900 42 Dunajská Lužná
Kontakty:
Web :
www.dunajskaluzna.fara.sk
Tel: 02/45 980 131
Email: farnostdl@dominikani.sk
Kostol Božieho milosrdenstva Miloslavov (miestna časť Alžbetin Dvor)
Správa kostola: Jarmila Podmanická
Tel: 02/ 45 987 181

Poriadok svätých omší v Miloslavove:
v utorok o 18:00 hod.
v nedeľu a vo sviatky o 10:30 hod.
vo sviatok v pracovný deň o 18:00 hod.
v prvé piatky v mesiaci o 18:00 hod.
detské sväté omše: každá posledná nedeľa v mesiaci

Združenia a organizácie

Združenia a organizácie v obci

  • Demokratická únia žien
  • Jednota dôchodcov Slovenska

Demokratická únia žien Slovenska

Správa - Miestna Organizácia Únie žien Slovenska

Jednota dôchodcov Slovenska

Podľa stanov JDS – MO pre seniorov – členov organizuje a zabezpečuje zdravotné, kultúrne a spoločenské akcie.

1. Zdravotné -zdravotné prevencie – prednášky a besedy obvodnej lekárky - zájazdy na termálne kúpalisko -zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok pre magnetoterapiu – generátor magnetických impulzov; reuma a ortopedické problémy – Biolampa; masážny vankúš -návšteva chorých a imobilných členov - cyklotúra – 2 x v roku

2. Kultúrne -návšteva divadiel - zájazdy za kultúrnymi pamiatkami - návšteva výstav ( Agrokomplex, Flóra, Botanická záhrada a pod.) 3. Spoločenské -posedenia -ocenenie jubilantov (kvety, balíčky) - aktívni a zaslúžilí členovia – návrh na vyznamenanie -rekreácie do Nízkych a Vysokých Tatier - zber kovového šrotu v rámci jarného a jesenného upratovania -Vianočné trhy – občerstvenie.

Výbor Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska:
Predseda: Milan Krajčír – tel. 02/45 98 72 23, 0903760863
Podpredseda: Eleonóra Strnisková – tel. 0903746001
Tajomník: Kornélia Horváthová – tel. 02/4598 7281
Hospodár: Melánia Kešjarová
Členovia: Alžbeta Šátorová, Anna Muránska, Irena Stoličná

Športové kluby

Športový klub Miloslavov

Vážení priatelia športu,
občianske združenie Športový klub obce Miloslavov sa opäť v roku 2017 uchádza o 2% podielu zaplatenej dane za uplynulé obdobie. Daňová asignácia je výrazným podporným prostriedkom v činnosti nízkorozpočtových a neziskových organizácií akým je aj náš športový klub. Aj vďaka takto získaným finančným prostriedkom dokážeme čiastočne pokryť náklady spojené s napĺňaním poslania a cieľov športového klubu a v neposlednom rade sa snažíme finančne odbremeniť najmä obec Miloslavov. Získané finančné prostriedky sa snažíme investovať najmä do rekonštrukcie a údržby športovísk v Rekreačno-športovom centre obce Miloslavov. Dovoľte, aby som sa v závere poďakoval v mene členov Športového klubu obce Miloslavov všetkým za podporu a pomoc pri napĺňaní poslania a cieľov nášho združenia.

Všetky potrebné podklady k poukázaniu nájdete tiež na internetovej stránke www.rozhodni.sk  

Kontakt:

Mgr. Martin Sitiar
predseda výkonného výboru
Športového klubu obce Miloslavov

0903256164, skmiloslavov@gmail.com, www.skomiloslavov.sk

Údaje o prijímateľovi pre asignáciu dane:
IČO: 30868106
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Obchodné meno (názov): Športový klub obce Miloslavov
Sídlo: Alžbetin Dvor č. 181, 900 42 Miloslavov

Fakturačná adresa:
Športový klub obce Miloslavov
Alžbetin Dvor č. 181
900 42 Miloslavov

IČO: 30868106
DIČ: 2022340848
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2507 4420