Zapisnica_komisie_Sportu_verejneho_poriadku_22102016