Dorucovanie_oznamenia_o_delegovani_clena_a_nahradnika_do_okrskovych_volebnych_komisii