OU-SC-OSZP-2020-000829-VY-KE-226_oprava zrejmej nesprávnosti