oznamenie o predlozeni odvolania proti rozhodnutiu OÚ-SC-OSZP-2019-002549-VY-22-Ke