Verejný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy – prenájom majetku obce Miloslavov v areáli ZOR – Bufet a krytá terasa