Aktuality

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie v miestnej časti Alžbetin Dvor – 8.10.2020

Oznamujeme občanom v časti Alžbetin Dvor, že dňa 8.10.2020 v čase od 8:30 hod. do 15:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie.
V prílohe nájdete čísla domov alebo parciel, ktorých sa bude týkať odstávka elektrickej energie.

Prílohy nájdete na webovej stránke obce a na vývesných tabuliach.
Prerusenie_el_energie_08102020

 

Všetky aktuality