Aktuality

Informácia k priebehu celoplošného testovania na území obce Miloslavov

Vážení občania,
venujte, prosím, pozornosť týmto informáciám k celoplošnému testovaniu na COVID 19 v obci Miloslavov.
Termín testovania: sobota 31.10.2020 a  nedeľa 1.11.2020  v časoch od 7:00 hod do 22:00 hod.

Odberové miesta:

3 odberové miesta označené ako A1, A2, A3 sú v budove nového zdravotného strediska (oproti lekárni v Alžbetinom Dvore) na adrese Astrová ul. 1774/1, Alžbetin Dvor (budúce nové zdravotné stredisko MUDr. Lipovského).

2 odberové miesta označené ako B1 a B2 sú v budove Domu kultúry v Miloslavove na adrese Centrálna ul. 243/146 Miloslavov.

Situácia – celkové umiestnenie odberových miest 

 

Situácia – odberové miesta A

 

Situácia – odberové miesta B

 

PONUKA  PRE ZŤP A RIZIKOVÉ SKUPINY

Na odberovom mieste A3 na Astrovej ulici sa bude možné prihlásiť cez službu eČasenka na konkrétny čas! Podmienkou je trvalý pobyt v obci Miloslavov (preukáže sa predložením občianskeho preukazu). Táto služba je prednostne určená zdravotne ťažko postihnutým občanom, rizikovým skupinám pacientov a rodičom s malými deťmi. Na tento účel je vyčlenených 150 časeniek dopoludnia, 150 časeniek popoludní a 130 časeniek večer, spolu 430 časeniek na 1 testovací deň. Inštrukcie na nahlásenie sa do systému nájdete v závere tejto informácie, systém eČasenky je pripravený.

Harmonogram testovania

Krízový štáb obce pripravil časový harmonogram testovania podľa abecedného poradia začiatočných písmen priezvísk občanov. Časový harmonogram má slúžiť predovšetkým na to, aby sme sa na odberných miestach stretávali v čo najmenších počtoch a nevytvárali nekonečné zástupy. Ak nemôžete prísť v čase  podľa  abecedného poradia (napr. z dôvodu striedania sa pri maloletých deťoch, alebo ste v zamestnaní) prídete v najbližšom možnom čase a personál vás vybaví.

Časový harmonogram sobota 31.10. 2020:

A,B,C: 07:00 – 10:00 hod.,
Č,D,DZ: 10:00 – 11:00 hod.,
Ď,E,F,G: 11:00 – 14:00 hod.,
H,CH,I,J: 14:00 – 17:00 hod.,
K: 17:00 – 20:00 hod.,
L: 20:00 – 21:30 hod.

Časový harmonogram nedeľa 01.11.2020

M: 07:00 -10:00 hod.,
N,O: 10:00 – 11:00 hod.,
P: 11:00 – 13:00 hod.,
R,S: 13:00 – 16:00 hod.,
Š: 16:00 – 17:00 hod.,
T,Ť,U: 17:00 – 18:00 hod.,
V, W, Z,Ž: 18:00 – 21:00 hod..

Prosíme všetkých, aby k odberovým miestam neprichádzali motorovými vozidlami a nezaberali tým priestor v okolí odberových miest.

Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. V prípade vytvárania radov pri čakaní na odber je potrebné dodržiavať min 2 m odstupy v nich.

Samotný proces testovania bude prebiehať v exteriéri (mimo objekt), čiže ľudia budú vybavovaní z okien jednotlivých odberných miest. Nemajte prosím preto obavu, že budete vo vnútorných priestoroch. Odberné miesta budú jasne a zrozumiteľne označené a pohyb v blízkosti odberných miest budú koordinovať príslušníci ozbrojených zborov a naši dobrovoľníci.

Testovaní obyvatelia si pri vstupe na odberné miesto vydezinfikujú ruky, pristúpia k administratívnemu pracovníkovi, ktorý si zapíše ich  identifikačné údaje a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška – testovaná osoba si zloží rúško tesne pred vysmrkaním/vykašľaním (ktoré odberu vzorky predchádza), opäť si rúško nasadí a okamžite sa presunie do priestoru vykonania odberu biologického materiálu. Testovaná osoba si zloží rúško tesne pred odberom biologického materiálu a následne po odbere si ihneď rúško nasadí.

Biologický materiál odoberie zdravotnícky pracovník. 

Vo vyčlenených priestoroch v okolí odberových miest si testovaný počká na výsledok testovania.

Upozornenie pre návštevníkov obce a obyvateľov okolitých obcí

Obyvatelia obce Miloslavov a majitelia nehnuteľností v obci budú pri testovaní uprednostnení. Ostatných občanov budú odberové miesta vybavovať len v rámci svojich voľných kapacít. 

Inštrukcie k  objednávaniu sa na odberové miesto A3 Alžbetin Dvor

na www.ecasenka.sk klik na: „Hľadám lekára“.  Vyplniť do „Meno lekára“ slovo „covid“ a do „Mesto“ Miloslavov.
Objaví sa stránka „test COVID-19, Miloslavov“
Klik na: „Vstúpiť
Prečítajte si INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU PRI UDELENÍ SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.  Ak súhlasíte, kliknite na „Súhlasím, pokračovať
Klik na: „Vstup dnes“ alebo „Vstup na iný deň
Výber časového bloku odberu: „Odbery doobeda“ „Odbery poobede“ „Odbery večer“
Ak je odber na iný deň, vyberte konkrétny deň. Ak sa zobrazuje kalendár na október 2020, prekliknite šípkou na november 2020 a vyberte konkrétny deň.
Zelená farba políčka dátumu sa zmení na modrú farbu.
Klik na „Vyberte“. Zobrazí sa počet voľných časeniek, vyberte si a  kliknite.
Zvýrazní sa políčko „Ďalej“ na tmavomodro, na ktoré kliknite.
Vyplňte Meno a priezvisko, rodné číslo, správu pre lekára nemusíte vypĺňať.
Kliknite na políčko „Odoslať“.
Zo stránky prepíšte do svojho mobilného telefónu text:  ECAS(medzera)……. a pošlite na číslo 8877, alebo naskenujte QR kód.
Počkajte na spätnú SMS, kde dostanete potvrdenie konkrétneho času na vami vybratý dátum a časový blok.
Dostavte sa prosím na testovanie v uvedenom čase.

Vážení občania,

v súvislosti s plánovaným celoplošným testovaním obyvateľstva sa na Vás obraciam s prosbou a so žiadosťou o patričnú dávku trpezlivosti, zvýšenú mieru empatie s dobrovoľníckym personálom, ktorý sa rozhodol v čase osobného voľna pomáhať predovšetkým Vám ako aj organizátorom a bez ktorého by sa testovanie v našej obci nemohlo uskutočniť a najmä o  zhovievavosť a ohľaduplnosť medzi sebou. Ignoranciou, ľahostajnosťou a netrpezlivosťou nikomu neprospejeme a celý proces budeme len zbytočne sťažovať. Obec sa snaží zabezpečiť  testovanie čo najlepšie. Zdravotný personál, dobrovoľníci a zamestnanci obce sa budú snažiť o čo najhladší priebeh tak, aby sme to  spoločne zvládli.

Chcem sa poďakovať celému prípravnému tímu, poslancom Obecného zastupiteľstva, členom Dobrovoľného hasičského zboru Miloslavov, všetkým dobrovoľníkom, zamestnancom obce, dodávateľom hygienických potrieb a ostatného materiálu pre zabezpečenie testovania.

Verím, že spoločne túto náročnú situáciu zvládneme.

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov

Koordinačný tím obce:
Mgr. Martin Sitiar, hlavný koordinátor opatrení pre CTO, +421903256164
MUDr. Peter Lipovský, koordinátor pre odborný zdravotný personál,
Ing. Dalibor Žiaran MBA., koordinátor pre dobrovoľný administratívny personál.

Všetky aktuality