Aktuálne číslo

Redakčná rada

Zloženie redakčnej rady

Redakčná rada:

Ing. Renáta Bačová
Ing. Jarmila Grujbárová
Bc. Ladislav Bučík
Kvetoslava Jašurová
Mgr. Martina Vanc
Mgr. Soňa Slavkayová

Pripomienky, návrhy a podnety týkajúce sa života v obci môžete poslať na e-mailovú adresu: obec@miloslavov.sk.