Aktuality

Úhrady za tuhý komunálny odpad od roku 2019 po novom

  1. Počas mesiaca január si  budú môcť občania podávať žiadosti na zmenu doterajšieho stavu (napr. žiadosť na zmenu veľkosti  kontajnera, žiadosť  o  úľavu z poplatku, a pod.)
  2. Od februára začne obec  vystavovať rozhodnutia na rok 2019 a priebežne ich expedovať občanom.
  3. Poplatok za odpady na rok 2019 bude možné uhradiťpo doručení rozhodnutia do vlastných rúk  a to spôsobom uvedeným v rozhodnutí.

Všetky aktuality