Aktuality

Obmedzenie vjazdu motorových vozidiel do priestoru pri železničnej stanici

Z dôvodu zvyšujúcej sa frekvencie využívania vlakových spojov občanmi obce a v záujme predchádzania kolíznym situáciam pri vjazde motorovými vozidlami do priestoru nástupišťa na železničnej stanici pristúpi obec k obmedzeniu vjazdu vozidlami do priestoru, osadením bezpečnostných stĺpov. Veríme, že týmto opatrením zvýšime bezpečnostný komfort občanov využívajúcich vlakové spoje.

Všetky aktuality